Ο μαθητής να αγαπήσει την ξένη γλώσσα και την κουλτούρα της εκάστοτε χώρας, να ενταχθεί με επιτυχία στην φιλοσοφία αυτής με στόχο την απόκτηση του ανώτατου πτυχίου.

Κύριο μέλημα μας:

  • Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου του διδακτικού προσωπικού μας και η διαρκής επιμόρφωση του. Ολοι οι καθηγητές μας είναι native ή bilingual speakers με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Η ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα εκμάθησης της ξένης γλώσσας.
  • Η συστηματική μελέτη και επιλογή των καλύτερων βιβλίων ανάμεσα στους πιο σύγχρονους εκδοτικούς οίκους.