Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο
Αναφοράς
Αγγλικά
Cambridge Michigan Europalso
IELTS-TOEFL-TOEIC
Γαλλικά
IFA
Ιταλικά
Πανεπιστήμιο Perugia
Γερμανικά
Goethe
A1 YLE-Elementary DELF A1 Zertifikat A1
A2 KET-Basic DELF A2 Celi 1 Zertifikat A2
B1 PET DELF B1 Celi 2 Zertifikat B1
B2 ECCE-FCE DELF B2 Celi 3 Zertifikat B2
C1 ALCE-CAE DALF C1 Celi 4 Zertifikat C1
C2 ECPE-CPE DALF C2 Celi 5 Zertifikat C2